Zespół

Piotr Stepnowski > Zespół

Katedrą Analizy Środowiska kieruję od 2006 roku. Zespół naukowy Katedry podzielony jest na cztery pracownie, w których realizowane są badania w zakresie oceny zagrożeń chemicznych środowiska naturalnego, monitoringu i analityki środowiskowej, analizy związków naturalnych oraz analityki biomedycznej i biofarmaceutycznej.

Specjalizujemy się w analityce chemicznej przede wszystkim próbek środowiskowych (woda, gleby), ale również tkanek biologicznych roślin i zwierząt czy płynów ustrojowych, pod kątem występowania zarówno substancji naturalnych jak i związków chemicznych pochodzących z działalności człowieka.

Obecnie nasze wiodące tematy badawcze dotyczą (i) analityki i losów środowiskowych pozostałości farmaceutyków stosowanych w medycynie i weterynarii trafiających do środowiska, (ii) rozwoju nowatorskich rozwiązań analitycznych dla badań środowiskowych i biomedycznych, (iii) profilowaniu lipidów kutykularnych owadów jako potencjalnych biofungicydów (iv) klasyfikacji chemotaksonomicznej roślin w oparciu o profil metabolitów wtórnych oraz (v) badaniu zaburzeń składu chemicznego związków biologicznie czynnych u pacjentów z chorobami metabolicznymi. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony www oraz profilu na facebooku (linki poniżej)

.

2013
2019

Przewiń do góry