Galeria

Piotr Stepnowski > Galeria

Naukowiec

Moja działalność naukowa od zawsze związana była z ochroną środowiska. Podczas doktoratu zajmowałem się środowiskiem morskim, badając narażenie niektórych organizmów ...
Przejdź do glalerii

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (2016-2020)

Funkcję prorektora ds nauki objąłem dokładnie w okresie wdrażania nowej ustawy, która zmieniła bardzo wiele w systemie szkolnictwa wyższego, głównie ...
Przejdź do glalerii

Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (2020 – )

We wrześniu 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał do życia Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, który ...
Przejdź do glalerii

Dziekan Wydziału Chemii (2012-2016)

W 2012 roku społeczność Wydziału Chemii powierzyła mi funkcję Dziekana. Wcześniej pełniłem funkcję prodziekana więc mniej więcej wiedziałem na co ...
Przejdź do glalerii

Katedra Analizy Środowiska

Katedra Analizy Środowiska to oczywiście najlepszy zespół naukowy na świecie. Przy ogromie zadań naukowych i dydaktycznych staramy się zachować właściwą ...
Przejdź do glalerii

 

Przewiń do góry